HomeHet Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie  is een federale wetenschappelijke instelling

CODA-CERVA Wetenschappelijk onderzoek

 

Onze kernactiviteiten bestaan uit:- wetenschappelijk onderzoek

- wetenschappelijke expertadviezen

- dienstverleningeninzake :

* Diergeneeskundige activiteiten :

  • Epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren.
  • Zoönosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen.
  • Epidemiologie: surveillance, risicoanalyse en moleculaire epidemiologie.

* Agrochemische activiteiten :

  • Contaminanten, evenals de kwaliteit van het leefmilieu in het kader van een veilige voedselproductie

 

We leveren een bijdrage via wetenschappelijk onderzoek, deskundig advies en dienstverlening voor een proactief beleid op gebied van veiligheid van de voedselproductie, diergezondheid en openbare gezondheid op federale en internationale niveaus; we helpen met de voorbereiding van het beleid van de FOD Openbare Gezondheid, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

We zijn administratief verbonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en zijn onder de voogdij van de Minister van KMO's en Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

 

Vestigingen, personeelsbezetting en financiering:CODA-CERVA UKKEL

 

Bij CODA-CERVA werken bijna 85 onderzoekers, zo'n 110 laboranten en een vijftigtal personen in de ondersteuningsdienst.

De centrale zetel van CODA-CERVA bevindt zich in Ukkel (± 180 medewerkers). Daar bevinden zich ook de diergeneeskundige laboratoria.
De agrochemische laboratoria bevinden zich in Tervuren (
± 40 medewerkers).


We beschikken ook over een site in  Machelen (experimenteel centrum)

 

 

CODA-CERVA UKKEL- Labo BSL-3Wetenschappelijke installaties en uitrusting:

Als referentielaboratorium voor infectueuze dierlijke ziekten beschikt het CODA-CERVA in Ukkel over:


• 3.800 m² laboratoria van inperkingsniveau 2 (Biosafety level 2 of BSL-2) voor de identificatie van infectueuze endemische ziekten en van BSE, alsook over
• 2.150 m² laboratoria van inperkingsniveau 3 (BSL-3) dat de volgende laboratoria bevat:


- referentielaboratoria voor mond- en klauwzeer en blaasziekten, varkenspestvirus, influenza en andere vogelvirussen alsook voor sterk pathogene bacteriële ziekten (pest, miltvuur, brucellose, tuberculose, tularemie, ...).
- een laboratorium voor de differentiatie van opkomende risico's (
nieuwe infectueuze ziekten, bioterrorisme)


• 3.600 m² proefdierenverblijven van inperkingsniveau 3 (BSL-3) voor kleine laboratoriumdieren, gevogelte maar ook herkauwers en varkens (Machelen).

 

CODA-CERVA Tervuren

 

Als referentielaboratorium voor mycotoxinen en spoorelementen in de menselijke voeding en dierlijke voeding beschikt het CODA-CERVA in Tervuren over een oppervlakte van ongeveer 5.000 m².


- Het referentielaboratorium voor mycotoxinen is uitgerust met de UPLC-MS/MS en de nano-LC-MS
- Het referentielaboratorium voor spoorelementen beschikt over de ICP-MS en de HPLC-ICP-MS

 

 

photo arienne