Home Wetenschappelijke Onderzoek Virologie Equine Herpes Virus (EHV)
Afdrukken E-mail
Equine rhinopneumonie virus

ANDERE NAMEN :

Equine Herpes virus, EHV-1

Equine rhinopneumonie virus (EHV)

ALGEMENE INFORMATIE :

 • Virus : Herpesviridae, Alphaherpesviinae, equine herpesvirus 1
 • Aangifteplichtige ziekte: Nee

 

IN EEN PAAR LIJNEN :

Bij de equine herpesvirussen bestaan er verschillende typen waarvan type 1 en 4 het best gekend zijn en wijd verspreid in België. EHV 4 veroorzaakt meestal een ademhalingsziekte met griepachtige verschijnselen bij gespeende veulens en jaarlingen die gepaard gaat met gebrek aan eetlust, koorts, neusuitvloeiing en hoesten.

 

EHV 4 is milder dan EHV 1, waarbij naast bovenvermelde symptomen ook nog abortus en verlammingen kunnen optreden. Een primaire EHV1 infectie kan resulteren in een levenslange latent geïnfecteerde drager. Bij reactivatie kan de latente drager het virus opnieuw uitscheiden via de ademhalingswegen of via een geaborteerde foetus in het geval van een drachtige merrie.

 

EHV1 wordt dikwijls bevestigd als oorzaak van abortus bij merries die geen klinische verschijnselen vertonen. De merries aborteren gewoonlijk tussen de 6e en 11e maand. Na een abortus herstellen bijna al de merries zich volledig.

 

De laatste jaren worden er steeds meer meldingen gemaakt van myeloencephalopathie veroorzaakt door EHV1. Vele aspecten van deze neurologische ziekte geassocieerd met EHV1 zijn nog niet gekend. De klinische verschijnselen kunnen variëren van een milde ataxie tot een totale verlamming van de (achter)benen. In dit laatste geval is de prognose zeer ongunstig en moet euthanasie overwogen worden.

 

EHV verspreidt zich voornamelijk via de luchtwegen. Direct dier-dier contact is de belangrijkste bron van verspreiding van het virus, maar het virus kan ook verspreid worden door via de lucht of menselijke handelingen.Equine rhinopneumonie virus (EHV)

Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken, is het aangeraden om EHV1 geïnfecteerde dieren tijdelijk af te zonderen, zeker indien er drachtige merries in de buurt zijn.

 

Een aantal geïnactiveerde vaccins zijn op de markt beschikbaar. Deze reduceren de virusuitscheiding en de klinische symptomen bij de ademhalingsziekte, maar kunnen geen volledige bescherming waarborgen tegen verwerpingen en verlammingsverschijnselen.

 

ROL VAN HET CODA-CERVA :

 • DIAGNOSE

 • Serologisch onderzoek:
  Seroneutralisatie test
  Virologisch onderzoek:
  - PCR : is een snelle en gevoelige test die de aawezigheid van het viraal DNA kan aantonen. Wordt gebruikt als snelle test bij een verdenking.
  - Virusisolatie : levend virus wordt vermenigvuldigd op celculturen. Deze test is minder snel dan de PCR, maar men kan het virus nadien verder karakteriseren.
 • EXPERTISE

Het CODA-CERVA beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van diagnostiek van EHV1. CODA-CERVA biedt de mogelijkheid tot differentieel diagnostiek met EVA in het kader van abortussen en met West-Nijl Virus en Amerikaanse encephalitis virussen (EEEV, WEEV, VEEV) in het kader van neurologische symptomen.

 

WETENSCHAPPER VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

 

Nick De Regge


WETENSCHAPPELIJK TEAM

Brigitte Cay

Nick De Regge


CODA-CERVA PUBLICATIES :

2006

- K. van der Meulen, A. Caij, M. Pensaert , H. Nauwynck"Absence of viral envelope proteins in equine herpesvirus 1-infected blood monocuclear cells during cell-associated viremia."
Veterinary Microbiology 113 (2006) 265-273

2005

-H, De Bosschere, S. Roels, A.B. Caij, E.Vanopdenbosch  "Hemothorax due to vascular necrosis of the vena cava caudalis in an aborted foal infected with equine herpesvirus 1"
Vlaams Diergeneeskundig tijdschrift, 2005, 74, 91-93,