Home Dienstverleningen Diergeneeskundige analyses
Afdrukken E-mail

Diergeneeskundige analyses

Beste klant,

- Vanaf 20 juni 2017 vragen wij u om een specifiek analyse-aanvraagformulier in te vullen in functie van de diersoort  waarvoor u een analyse aanvraagt. U kan hieronder de verschillende bestaande formulieren vinden (rubriek "procedure").

- De procedure die wordt toegepast voor alle klanten buiten België bestaat erin de voorafgaande betaling van de           analyses te vragen. Het verslag met de resultaten van de analyses zal pas beschikbaar zijn na ontvangst van deze     betaling. Gelieve dus rekening te houden met deze bijkomende termijn voor het verkrijgen van de resultaten.


- Naar aanleiding van de nauwe samenwerking van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en                     Agrochemie (CODA) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en met het oog op de toekomstige       fusie van de twee organisaties, heeft het CODA beslist om vanaf 1 januari 2017 bepaalde Salmonella spp., E. coli       en Campylobacter analyses uit te besteden aan het WIV.
Bijkomende informatie hieromtrent vindt u via volgende link.

 

Het CODA-CERVA voert voor zijn klanten biologische analyses (bacteriologie, virologie, serologie, PCR, EM,...) uit met het oog op bijvoorbeeld het stellen van een diagnose of het aantonen van een pathogeen.

 

De stalen worden om uiteenlopende redenen naar het CODA-CERVA gestuurd, waarbij wij specifieke taken vervullen :
1. Als officieel laboratorium : de stalen worden opgestuurd voor :

a. Officiële analyses in verband met import/export, met verzamelingen van dieren, met het verkrijgen of het behouden van gezondheidsstatussen
b. Analyses die verband houden met de controleprogramma's van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

2. Als referentielaboratorium :

a. Interpretatie van de resultaten van analyses die niet duidelijk waren in andere laboratoria
b. Deelname aan nationale en internationale proficiency tests
c. Testen van diagnosekits
d. Beoordeling van de kwaliteit van vaccinloten

3. Als laboratorium voor gebruikelijke diagnoses

De lijst van de ziekten en tests, afhankelijk van de diersoort, de weekplanning, de details die eigen zijn aan de tests alsook hun prijzen, staan vermeld in de overzichtstabel van de diergeneeskundige analyses.

 

Vanaf 01 januari 2015, voert CODA-CERVA geen activiteiten meer uit in de domeinen van diagnostiek kleine huisdieren (behalve de testen voor leptospirose, brucellose, tuberculose en de ziekte van Aujeszky) en pathologie (autopsies en histopathologie).
Gelieve contact op te nemen met de hieronder vermeld organisaties, die zullen u in deze domeinen kunnen helpen :

Diagnostiek kleine huisdieren
(Diagnostic Ag) Groupe Dep Biotechnologie, Rue du Carmel, 1 - B-6900 Marloie
Contact : Ph Stordeur

Pathologie
1. Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan, 133 - 9820 Merelbeke
Contact : Prof. Dr K. Chiers & Dr L. Van Branteghem
2. Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Boulevard du Colonster, 20 - 4000 Liège
Contact : Prof. D. Desmecht & Dr Nadine Antoine
3. Wildpad (faune sauvage et volaille), Polbroek, 17 - 9520 St-Lievens-Houtem
Contact : Dr Paul Tavernier

 

 

 

Vanaf 01 april 2015 wordt de uitvoering van de volgende testen geschorst :

 

Virale isolatie door celcultuur of eieren:

 

 • Adenovirus (AAD),
 • infectieuze Bronchitis (IBI),
 • infectieuze Laryngotracheïtis (ILT),
 • Egg drop syndrome (EDS),
 • Herpes (AHE),
 • Eendenpest (DPL),
 • Reovirus (REO),
 • Variola (FPO).

 

 

Immunodiffusie :

 

 • Adenovirus (AAD),
 • infectieuze Bronchitis (IBI).

 

 

Immunofluorescentie :

 

 • Chicken anemia (CAV),
 • infectieuze Laryngotracheïtis (ILT),
 • Aviaire encephalomyelitis.

 

 

Voor de pathogenen AAD, EDS, REO, FRP en Aviaire encephalomyelitis, adviseren we u contact op te nemen met de onderstaande organisatie, indien nodig.

GD Animal Health ( Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken ); T. +31 (0) 570 63 33 91. Arnsbergstraat 7 P.O. box 9 ; 7400 AA Deventer, the Netherlands


De differentiële diagnostiek via moleculaire test blijft bestaan voor de volgende pathogenen:

 

 • infectieuze Bronchitis (IBI),
 • infectieuze Laryngotracheïtis (ILT),
 • Eendenpest (DPL),
 • Chicken anemia (CAV).

 

 

 

Procedures

De stalen, vergezeld van een ingevuld formulier van de analyseaanvraag, kunnen elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur afgegeven worden bij het CODA-CERVA of opgestuurd worden per post.

 

De stalen die worden opgestuurd door het FAVV in verband met een officieel vermoeden van ziekte, kunnen elke dag van het jaar, 24 uur op 24 afgegeven worden.

 

De ontvangst van deze bijzondere stalen gebeurt door een wachtdienst die heel het jaar operationeel is.

 • Hoe moet het formulier voor de analyseaanvraag ingevuld worden?

 

1. Open het formulier van de analyseaanvraag voor de betrokken diersoort

- Aanvraagformulier voor alpaca, lama

- Aanvraagformulier voor zee-wilde-exotische dieren, koudbloedingen

Aanvraagformulier voor hymenoptera

- Aanvraagformulier voor varken, everzijn

- Aanvraagformulier voor rund, schaap, geit

Aanvraagformulier voor vogels

Aanvraagformulier voor paarden, ezels

- Aanvraagformulier voor kleine zoogdieren, honden, katten


2. Vul het volledig en nauwkeurig in (de wijzigingen van het oorspronkelijke document worden niet opgeslagen!)
3. Druk het document af op uw printer en voeg het bij de stalen, die zelf correct geïdentificeerd moeten zijn.

 • Hoe moet de verzending voorbereid worden?

De verzending van stalen gebeurt niet altijd in ideale omstandigheden (temperatuur, tijd, schokken). Wij raden u aan een aangepaste verpakking te voorzien (stevig en waterdicht, eventueel gekoeld) en de papieren documenten apart van de stalen te verpakken.

 

Bepaalde stalen die gecontamineerd kunnen zijn met zeer virulente pathogenen, kunnen een speciale verpakking vereisen.

 

Gelieve de ter beschikking gestelde documenten te raadplegen.

 

Als de regels voor het transport niet worden nageleefd, zullen de stalen vernietigd worden.

 

Bedankt alvast om deze proceduren te respecteren.