Project Nanorisk :Ontwikkeling van evaluatiemethoden van de schadelijke effecten op de gezondheid van de geïngereerde vervaardigde nanopartikels Afdrukken E-mail


Duur van het project

Startdatum : 01/10/2010
Einddatum : 30/09/2014

Operationele directie

Chemische Veiligheid van de Voedselketen

Role of CODA-CERVA in this project

Promotor

PRESENTATIE

j28a9 6In dit project worden aangepaste methoden ontwikkeld en geëvalueerd die bijdragen tot de risicobeoordeling van nanopartikels.
Een zeer belangrijk punt in de risicobeoordeling is de evaluatie van de blootstelling aan nanopartikels. Complementaire detectiemethoden zullen worden ontwikkeld voor de detectie van nanopartikels in complexe matrices zoals voeding of voeders. De benadering die in dit project wordt voorgesteld is gebaseerd op een stapsgewijze grootte-afhankelijke fractionering van de matrix gecombineerd met verschillende detectiemethoden zoals TEM, NTA en ICP-MS.

Voor de evaluatie van de orale toxiciteit van nanopartikels worden bestaande in vivo methoden geëvalueerd en aangepast voor hun toepassing op nanopartikels. Nadruk wordt gelegd op toxicokinetische en subchronische studies waarbij de aanwezigheid van nanopartikels in verschillende organen gedetecteerd zal worden om potentiële doelorganen en toxische effecten aan te duiden.
In vitro toxiciteitstudies zullen bijdragen tot het begrijpen van de specifieke toxicologische effecten van nanopartikels, zoals opname en transport doorheen barrières, oxidatieve stress en inflammatie.

j42a-2-foto5 cropp

Voor een goede interpretatie van de resultaten zullen de partikels op verschillende punten gekarakteriseerd worden voor de fysische eigenschappen van nanopartikels die essentieel zijn voor een risicobeoordeling, namelijk grootte, grootteverdeling, aggregatiestaat, vorm, ‘surface area', oppervlaktemorfologie en structuur.

ALGEMENE INFORMATIE

- Promotor

- Wetenschapper verantwoordelijk voor dit project

  • Anne Brasseur (Eenheid Milieu, gezondheid en veiligheid van de voedselketen)

- Intern partners

  • Jan Mast (Eenheid elektronenmicroscopie - Interacties en Bewaking)
  • Els Goossens (Eenheid Bewaking, oriëntatie en diergeneeskunde ondersteuning - Interacties en bewaking)
  • Stefan Roels (Eenheid Bewaking, oriëntatie en diergeneeskunde ondersteuning - Interacties en bewaking)
  • Jorina Geys (Eenheid Toxines en Natuurlijke bestanddelen)

- extern partners

  • Schneider Yves-Jacques (UCLouvain. Institut des Sciences de la Vie)

- Financieringsbron