Afdrukken E-mail

Surveillance van antibioticumresistentie en de opkomst van cephalosporineresistentie (ESBL/AmpC)

De nieuwe surveillance van commensale E. coli en enterokokken bij zowel kip, vleeskalveren, runderen als varkens heeft als doel om eventuele interventies om resistentie te reduceren, te kunnen evalueren.

poules newsletterHierbij wordt de eerst komende jaren een baselinestudie uitgevoerd waarbij de trends zullen bepaald worden. Het ombuigen van trends zal op het effect van een eventuele interventie duiden. Het kan ook duiden op een welbepaalde evolutie van resistentie. Voor andere kiemen, bv Salmonella, pathogene E. coli zijn reeds heel wat data beschikbaar. De epidemiologie van deze kiemen is evenwel heel verschillend van die van de commensalen.

Zoönotische kiemen worden actief bestreden, en pathogene kiemen hebben een specifieke epidemiologie, waarbij ze slechts tijdelijk in het dier aanwezig zijn en waar dan eventueel tegen behandeld wordt. De belangrijkste trend waargenomen bij deze kiemen is de enorme stijging van cefalosporineresistentie (ESBLs/AmpC gemedieerde resistentie).

Recent werd er rond dit onderwerp bij E. coli van braadkippen een onderzoek afgesloten (Abrisk). Hieruit bleek dat de situatie bij kippen dramatisch is met 40% van de E. coli stammen resistent, 60% van de dieren positief, en 100% van de bedrijven positief. De aanwezige genen waren zeer divers en waren gelokaliseerd op diverse mobiele genetische elementen. Risicofactoren werden ook onderzocht en daaruit bleek dat vooral de broeierij (de oorsprong van de kuikens) als belangrijkste risicofactor naar voor kwam. Daarnaast werden ook stammen van mensen onderzocht zowel afkomstig van België als Afrika. De overdraagbaarheid van een van deze resistenties bleek vlot en snel te verlopen. Er is spijtig genoeg geen direct vergelijkbare informatie beschikbaar ivm het voorkomen van ESBLs en AmpCs bij andere diersoorten. Er lopen momenteel geen specifieke onderzoeksprojecten op het onderwerp.


Bij Salmonella zien we ook een stijging van deze resistentie; er zijn een aantal opvallende uitbraken verder salmo 200 x 162gekarakteriseerd. In het Salmonella rapport van dit jaar kan je zien dat over alle Salmonella serotypes de cefalosporineresistentie prevalentie al 10% is. Bij S. Paratyphy B, is al meer dan 35% van de stammen cefalosporine resistent. Bij pathogene E. coli van varkens (zie rapport) zien we een vertienvoudiging van de resistentie tussen 2007 en 2010. Bijna 20% van de stammen waren vorig jaar resistent. Ook bij pathogene stammen van runderen zien we een stijging.

Deze stijgende trend zet zich mogelijks door de komende jaren. Dit kan een ernstige hypotheek leggen op toekomstige therapieën in de diergeneeskunde. Verder onderzoek naar de achtergrond van deze resistentie is een absolute noodzaak om de epidemiologie ervan te begrijpen en aldus interventies te kunnen voorstellen.


CODA-CERVA publicaties over dit onderwerp

Escherichia coli strains from Kenyan patients carrying conjugatively transferable broad-spectrum {beta}-lactamase, qnr, aac(6')-Ib-cr and 16S rRNA methyltransferase genes

Presence of extended-spectrum {beta}-lactamase-producing Escherichia coli in wild geese

In situ ESBL conjugation from avian to human Escherichia coli during cefotaxime administration

Risk factors for ceftiofur resistance in Escherichia coli from Belgian broilers

Complete nucleotide sequence of CTX-M-15-plasmids from clinical Escherichia coli isolates: insertional events of transposons and insertion sequences.

Molecular characterisation of Vibrio cholerae O1 strains carrying an SXT/R391-like element from cholera outbreaks in Kenya: 1994-2007

Broad-spectrum beta-lactamases among Enterobacteriaceae of animal origin: molecular aspects, mobility and impact on public health

Prevalence and persistence of antimicrobial resistance in broiler indicator bacteria

Comparative analysis of extended-spectrum-{beta}-lactamase-carrying plasmids from different members of Enterobacteriaceae isolated from poultry, pigs and humans: evidence for a shared {beta}-lactam resistance gene pool?

Prevalence of antimicrobial resistance among bacterial pathogens isolated from cattle in different European countries: 2002-2004

Occurrence of antimicrobial resistance among bacterial pathogens and indicator bacteria in pigs in different European countries from year 2002 - 2004: the ARBAO-II study

Diversity of extended-spectrum beta-lactamases and class C beta-lactamases among cloacal Escherichia coli Isolates in Belgian broiler farms

Dissemination of an extended-spectrum-beta-lactamase blaTEM-52 gene-carrying IncI1 plasmid in various Salmonella enterica serovars isolated from poultry and humans in Belgium and France between 2001 and 2005

Clonal emergence of extended-spectrum beta-lactamase (CTX-M-2)-producing Salmonella enterica serovar Virchow isolates with reduced susceptibilities to ciprofloxacin among poultry and humans in Belgium and France (2000 to 2003)

Genes and mutations conferring antimicrobial resistance in Salmonella: an update

The clonal spread of multidrug-resistant non-typhi Salmonella serotypes

Salmonella resistant to extended-spectrum cephalosporins: prevalence and epidemiology

Salmonella genomic island 1 multidrug resistance gene clusters in Salmonella enterica serovar Agona isolated in Belgium in 1992 to 2002

Salmonella agona harboring genomic island 1-A