Afdrukken E-mail

MRSA


Een tweede nieuwe surveillance is het bepalen van het voorkomen en de diversiteit van MRSA bij pluimvee. Hierbij zullen tegen eind 2011 een 450 tal verschillende bedrijven bemonsterd zijn. Het gaat hierbij zowel om legbedrijven als om vleeskuikenbedrijven. Eerder onderzoek toonde aan dat MRSA kon voorkomen bij deze dieren, doch de mate waarin was niet in te schatten. Deze studie zal een goed beeld geven van de uitgebreidheid van de problematiek van MRSA bij pluimvee.


Vanaf 2005, de eerste melding van een nieuw type MRSA bij huisdieren, werd het duidelijk dat deze kiem zich verspreid heeft in verschillende ecosystemen (zie "Methicillin resistente Staphylococcus aureus"). Bij varkenscochon newsletter 200 x 150 180 x 135 hebben de verschillende surveillances, zowel nationale als internationale (zie rapport MRSA en rapport van EFSA), aangetoond dat MRSA ST398 of LA-MRSA (livestock associated MRSA) heel frequent voorkomt in bepaalde landen doch in andere landen nagenoeg afwezig is. België behoort tot de drie landen waar MRSA het meest voorkomt.


Naast surveillances lopen verschillende onderzoeksprojecten rond MRSA. In de eerste plaats wordt de epidemiologie van deze resistentie onderzocht (project MRSA-CO). Hierbij wordt de nadruk gelegd op het reservoir aan methicilline resistentiegenen (mecA). Hierbij worden alle stafylokokken (dus ook de niet aureus stafylokokken) die aanwezig zijn bij dieren onderzocht op de aanwezigheid van mecA. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt er ook bij deze kiemen een reservoir aan resistenties te bestaan. Uit deze studies bleek ook dat naast MRSA ST398 er ook nog gevoelige ST398 stammen circuleren, en dat er ook nog een reservoir bestaat van het mobiel genetisch element (een SCC homoloog).


Er is een nieuw project gestart (project EMIDA MRSA) waarbij de nadruk ligt op de diversiteit van MRSA op Europees niveau. Het is duidelijk dat MRSA sterk verspreid is in de nutsdierpopulatie (zowel varken, pluimvee als rundvee). De pathogeniciteit van deze stam is gelukkig niet hoog, doch gezien de virulentiegenen, die pathogeniciteit van de stam kunnen verhogen, op mobiele genetische elementen gelegen zijn is het belangrijk om de eventuele verspreiding van deze virulentiegenen in LA-MRSA goed in het oog te houden.


CODA-CERVA tableau 300 x 225publicaties over dit onderwerp

Diversity of accessory genome of human and livestock-associated ST398 methicillin resistant Staphylococcus aureus strains

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in food production animals

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ST398 associated with clinical and subclinical mastitis in Belgian cows

Comparison of fingerprinting methods for typing methicillin-resistant Staphylococcus aureus sequence type 398

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 in swine farm personnel, Belgium

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in poultry