Afdrukken E-mail

Alternatieven voor antibiotica


In enkele projecten wordt uitgezocht wat de beste bestrijdingsmogelijkheden zijn (projecten MRSA IWT et MRSA-phages).

cochon  newsletter 150 x 200

Voor MRSA wordt in de eerste plaats de epidemiologie op bedrijfsniveau bestudeerd, en daarnaast de kiem-gastheer interacties. Uit deze lopende onderzoeken blijkt alvast dat MRSA zeer snel spreidt en dus de neiging heeft om endemisch te worden.


Als alternatieven om de spreiding van de kiem in te dijken wordt gekeken enerzijds naar het gebruik van desinfectantia, en anderzijds naar het gebruik van bacteriofagen, en afgeleide faaglysines. Gezien de enorme contaminatie in positieve bedrijven (zowel van de dieren als de omgeving, inclusief de landbouwer en familie) zal het moeilijk worden om bedrijven negatief te krijgen.


Een oplossing ligt dan ook nog niet binnen hand bereik en verder onderzoek dringt zich op. Momenteel moeten negatieve bedrijven proberen negatief te blijven en aldus moeten veehouders bij elke introductie van nieuwe dieren nagaan of de dieren wel degelijk uit een negatief bedrijf komen. Ook voor andere gezondheidsproblemen wordt de bruikbaarheid van alternatieve behandelingen nagegaan.