Afdrukken E-mail
Kris De ClercqEen bewijs van internationale erkenning van ons centrum: CODA-CERVA werd officieel benoemd tot Referentiecentrum voor blaasziekten door het FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Deze benoeming getuigt van het uitstekende werk dat geleverd wordt door de eenheid Vesiculeuse en Exotische Ziekten van de Operationele Directie Virale Ziekten, een eenheid die geleid wordt door Kris De Clercq. De benoeming is geldig voor een hernieuwbare periode van 4 jaar.

De Referentiecentra van het FAO zijn instellingen die specifieke en onafhankelijke technische/wetenschappelijke adviezen geven over kwesties met betrekking tot het mandaat en het programma van het FAO.

In dit kader dekt de missie van CODA-CERVA verschillende aspecten (beknopt) :
• Het FAO in dringende gevallen de diensten aanbieden van het referentielaboratorium voor mond- en klauwzeer.
• Deelnemen aan het schema van jaarlijkse interlaboratoriumproeven die gesteund worden door het FAO en actief bijdragen aan een verbetering van de diensten van de referentielaboratoria die door de nationale laboratoria worden geleverd.
• Actief bijdragen aan het OIE/FAO net van referentielaboratoria voor mond- en klauwzeer.
Technische studies uitvoeren naast andere activiteiten die deel uitmaken van het werkplan dat samen met het OIE/FAO net is opgesteld.
Biologisch materiaal en andere verwante informatie delen om de prestatie en de harmonisering van de diensten van de referentielaboratoria voor mond- en klauwzeer te verbeteren.
Technische expertises leveren (consultaties, missies) aan het FAO.