Afdrukken E-mail

Het Schmallenbergvirus

fotolia_9970650_xs 200 x 120 calf 200 x 150

Dit virus is een orthobunyavirus dat recent voor het eerst in Duitsland door het FLI (http://www.fli.bund.de/en/startseite/press-releases/releases/neues-orthobunyavirus-bei-rindern.html) werd geïsoleerd uit bloedmonsters van zieke runderen.

De naam reflecteert de geographische oorsprong van het virus (dorp in Noord Rijnland-Westfalen)). Orthobunyavirussen zijn arbovirussen die door muggen (culicoides) overdragen worden en die wijdverspreid zijn onder herkauwers in Afrika en Oceanië.

Over het algemeen veroorzaken ze milde klinische symptomen maar bij drachtige dieren kunnen ze abortus of de geboorte van misvormde vroeggeboren jongen veroorzaken. Het meest bekende virus van deze familie is het Akabanevirus dat als eerste in Japan uit runderen met reproductieve symptomen werd geïsoleerd. Dit virus is ongevaarlijk voor de mens. Het Schmallenbergvirus is gelijkaardig maar niet identiek (vandaar Akabane-like).

Het schmallenbergvirus is pas de afgelopen zomer voor het eerst vastgesteld in Duitsland en Nederland. Het heeft zich tot op heden onder twee klinische vormen getoond bij schapen en runderen.


Een eerste vorm van de ziekte werd voornamelijk in september en oktober vastgesteld bij besmette kalveren en koeien en kenmerkte zich door koorts, daling van de melkproductie en ernstige diarree.

Het is bij stalen van dieren die deze symptomen vertoonden dat het virus voor het eerst werd aangetoond door het Duitse referentielaboratorium. De situatie kan sinds oktober 2011 als genormaliseerd beschouwd worden.


De tweede vorm van de ziekte wordt pas sinds eind december 2011 waargenomen bij schapen in Nederland en België. Deze vorm is waarschijnlijk het gevolg van een infectie tijdens de dracht, waarbij zowel de ooi als de lammeren die ze draagt besmet worden. Er worden als gevolg van dergelijke besmetting lammeren met congenitale afwijkingen aan ledematen, nek en hersenen geboren. Onder deze vorm is de ziekte momenteel opgemerkt op een tiental schapenbedrijven.

schmallenberg 10 schmallenberg 11

Foto's DGZ : Arthrogrypose

Het Schmallenbergvirus wordt vermoedelijk verspreid door kriebelmuggen (culicoïdes). Aangezien de hoogste activiteit van de muggen heeft plaatsgevonden aan het einde van de zomer en het begin van de herfst en omdat het werpseizoen bij schapen pas begonnen is, zullen er in de komende weken en maanden vermoedelijk nog meer gevallen van dit voorheen onbekende virus vastgesteld kunnen worden. Daarnaast kan verwacht worden dat ook pasgeboren kalveren in de komende maanden gelijkaardige symptomen zullen vertonen.

Behalve een behandeling van de symptomen bij de getroffen dieren, is er op dit ogenblik geen enkel vaccin, noch gerichte behandeling tegen het virus gekend.

Het Schmallenbergvirus is een virus dat voor zover gekend geen besmettingen veroorzaakt bij andere dieren dan schapen en runderen. Er is ook geen enkel risico voor de volksgezondheid.

schaml - 6-dscf1133kopieSchmallenberg

Foto's DGZ : Hydranencefalie

DE ROL VAN HET CODA-CERVA

Contact persoon: Brigitte Cay


Vermits we in het CODA beschikken over de realtime RT-PCR ontworpen in het FLI, kunnen wij Schmallenberg-verdachte stalen analyseren.


Tot op heden is er GEEN serologische test voor de detectie van antistoffen beschikbaar en kan enkel het viraal RNA gedetecteerd worden via PCR.

Als referentielaboratorium voor dierziekten beschikt het CODA over de noodzakelijke testen om verdachte stalen te analyseren.

Er wordt aan alle dierenartsen en veehouders gevraagd om verdenkingen te melden aan DGZ Vlaanderen of ARSIA en om stalen van verdachte gevallen aan hun laboratoria over te maken.

Onze collega’s van het FLI die het virus ontdekt hebben, hebben intussen experimentele infecties uitgevoerd bij runderen. Hieruit bleek dat het virus een zeer korte viremie zou vertonen (2 tot 3 dagen). Deze korte viremie bemoeilijkt de detectie van het virus tijdens de periode waarin de cullicoïdes actief zijn. Na de viremie is virusisolatie niet meer mogelijk.

Indien symptomen worden vastgesteld waarvoor het Schmallenbergvirus zou kunnen verantwoordelijk zijn, wordt gevraagd om dit te melden aan DGZ/ARSIA, en hun volgende stalen op te sturen:

· Voor levende dieren, tijdens de periode waarin cullicoïdes actief zijn (zomer, herfst): ongestold bloed en serum, evenals een neusswab en een meststaal

· Abortussen en doodgeboren dieren (volgens het abortusprotocol)

We vragen u om deze stalen te vergezellen met een goede anamnese alsook de vermelding ‘verdenking Schmallenberg’.

DE HUIDIGE SITUATIE

U kan de situatie in België en zijn buurlanden volgen via volgende link