Schmallenberg huidige situatie Afdrukken E-mail

Het SBV werd op donderdag 22/12/2011 voor het eerst gedetecteerd in België. Het werd teruggevonden in pasgeboren lammeren uit een beslag uit de provincie Antwerpen. Deze lammeren vertoonden congenitale misvormingen en hypoplasie van het cerebellum.

Op 22/08/2012 had het CODA-CERVA reeds 1449 verdachte Belgische bedrijven (op basis van congenitale misvormingen) getest.Het ging over 1182 rundvee bedrijven, 253 schapenhouderijen, 13 geitenhouderijen en een lama

Het virus werd vastgesteld bij 167 schapenhouderijenen, 408 rundvee bedrijven en 2 geitenhouderij.

De volgende kaarten tonen aan dat het virus reeds sterk verspreid is op ons grondgebied. Deze situatie is vergelijkbaar met de resultaten uit Nederland.

Bovendien, van de 23 ‘historische’ serumstalen afkomstig van Belgische runderen die klinische symptomen vertoonden (diarhee, koorts, daling melkproductie) in de periode dat de culicoïdes actief waren, werd voor 3 stalen via RT-PCR bevestigd dat het Schmallenbergvirus in deze dieren aanwezig was.

Kaart van de Schapenhouderijen en geitenhouderijen

schmallenberg_carto_120606_sr 600 x 424

Kaart van de runveebedrijven

schmallenberg_carto_120822_bovine

Meer informaties op de website van het FAVV , en ook op ProMED : ProMED 1 ProMED 2 ProMED 3 ProMED 4

Een vergadering van het SCoFCAH heeft in Brussel plaats gehad op 11/01/2012. Zie hier het verslag