Afdrukken E-mail

BELAC accreditatie (172-MED) CNR Brucella spp


CODA-CERVA is voor FAVV het Nationale Referentielaboratorium voor de meeste infectieuze dierziekten (zie wettelijk tekst). Zo is de Dienst Bacteriële Zoönoses van de Nutsdieren, met David Fretin als verantwoordelijke, NRL voor o.a. rundertuberculose, paratuberculose, Q Fever, leptospirose en eveneens brucellose.

Image Brucella (200 x 150)
In het kader van NRL Brucellose voert de dienst bevestigingstesten uit op serumstalen die door de eerstelijnslaboratoria ARSIA en DGZ als positief of verdacht bevonden werden, isoleert en karakteriseert het Brucella spp en voert het een kwaliteitscontrole uit op commerciële ELISA testen die in ARSIA / DGZ gebruikt worden in het kader van het officiële bewakingsprogramma. Bovendien certificeert de dienst dieren in het kader van de import, export en van de KI (kunstmatige inseminatie) centra.

Sinds 1996 voert de Dienst Bacteriële Zoönoses van de Nutsdieren ook klinische analyses uit in geval van een verdenking van brucellose bij mensen (serologie en isolatie). In gebieden waar de ziekten endemisch is, gaat de kiem over op de mens na contact met geïnfecteerde dieren of na inname van besmette rauwe melk of producten hiervan. In België zijn de risicogroepen, naast reizigers naar endemische gebieden, laboratoriumpersoneel dat met de kiem werkt, veehouders en dierenartsen die contact hebben met geïnfecteerde dieren en ten slotte mensen die met in het wild levende dieren in aanraking komen. Immers, everzwijnen en zeezoogdieren kunnen ook met Brucella besmet zijn.

 

 

Sinds 2010 (KB van 9 februari 2011) is een financiering voor een aantal Nationale Referentiecentra voor de Humane Microbiologie mogelijk. In dit kader heeft CODA-CERVA de erkenning als NRC Brucella spp in de wacht gesleept.

 


Als voorwaarde daarbij gold dat het NRC moet geaccrediteerd zijn in het kader van ISO 15189, die de bepalingen waaraan medische laboratoria moeten voldoen, beschrijft. In mei 2013 werd de Dienst Bacteriële Zoönoses van de Nutsdieren, gesteund door Dr. M. Van Esbroeck van het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen, en de Dienst Kwaliteitsmanagement van CODA-CERVA geauditeerd door Belac. Het hele proces werd nagegaan en de audit leidde in november 2013 tot het bekomen van het Belac certificaat 172-MED. De activiteiten van het NRC worden door Dr. M. Mori geleid.

De Directie van CODA-CERVA is verheugd met dit mooie resultaat en is ervan overtuigd dat dit de erkenning van het centrum als kwaliteitsvol laboratorium, zowel voor infectieuze dierziekten als voor bepaalde medische infecties, ten goede komt.