Afdrukken E-mail

Diarrhée virale bovine : uitroeiingsprogramma


BVD
Door de grote impact van BVD op de rundersector, werden in verscheidene Europese landen reeds succesvolle BVD uitroeiingsprogramma's opgestart. Vanuit de Belgische rundveesector is al geruime tijd interesse voor een Belgisch BVD eradicatieprogramma, wat onder andere te zien is aan het groeiend aantal rundveehouders die starten met een vrijwillig BVD programma. De ervaring uit bestrijdingsprogramma's tegenover andere ziekten (denk aan de ziekte van Aujeszky bij varkens en IBR bij runderen,...) en uit de BVD eradicatieprogramma's uit andere landen heeft ons evenwel geleerd dat een nationaal - verplicht - bestrijdingsprogramma de enige manier is om BVD effectief uit te roeien uit de Belgische veestapel.

Na maandenlange onderhandelingen tussen de verschillende actoren werd er een consensus bereikt binnen de sector over het toekomstig Belgisch BVD eradicatieplan, dat van start zou gaan op 1 januari 2015. De basis van dit uitroeiingsplan is het opsporen en elimineren van BVD-dragers (= IPI) en het toekennen van een IPI-vrij statuut aan alle runderen die geen drager blijken te zijn, om uiteindelijk tot een veestapel te komen die volledig IPI-vrij is

In een eerste fase dienen alle nieuwgeboren kalveren te worden getest op BVD-dragerschap binnen de 7 dagen na de geboorte. Bovendien zullen moederdieren, op basis van de resultaten van het onderzoek van hun nieuwgeboren kalveren, eveneens een IPI-vrije status krijgen ("IPI-vrij door afstamming"). Alle runderen die het statuut IPI toegekend krijgen, worden beperkt in hun bewegingen en geblokkeerd in Sanitel.

In een tweede fase van het uitroeiingsplan (vanaf 1 januari 2016) dienen al deze dieren afgeslacht of geëuthanaseerd te worden.

Vanaf 1 januari 2017 zou de derde fase van het plan van start moeten gaan, waarbij alle runderen die verhandeld worden dienen te beschikken over een statuut "IPI-vrij door onderzoek" of "IPI-vrij door afstamming". Daarnaast kunnen bedrijven waarvan alle dieren het "IPI-vrij" statuut bezitten vanaf dan een BVD-vrij statuut aanvragen voor hun bedrijf (= vrijwillige bedrijfscertificatie).

In een latere fase van het programma (datum nader te bepalen) zullen alle dieren die nog niet over een BVD-statuut beschikken verplicht dienen te worden onderzocht, waarna alle rundveebedrijven een BVD-statuut zullen verwerven (verplichte bedrijfscertificatie). Op dit moment zal eveneens gestart worden met de serologische monitoring van alle bedrijven, om het behoud van het BVD-vrij statuut aan te tonen en om insleep van nieuwe BVD-infecties te detecteren.