Afdrukken E-mail

Regroupement CERVA et ISP

Het dossier van de hergroepering van het CODA (3 sites : Ukkel, Tervuren, Machelen) en het WIV (2 sites : Ukkel, Etterbeek) is al jaren in bespreking.

 

Site Erasme

Dit lange voorbereidingsproces komt nu tot een goed einde: de Ministerraad van 4 april jongstleden heeft het hergroeperingsproject goedgekeurd dat wij hadden voorgelegd, evenals de begroting en de uitvoeringsmodaliteiten ervan.

 

De concrete uitvoeringsfase van het project gaat nu beginnen. Deze operationele fase zal leiden tot de oprichting en de bezetting, tegen 2020, van één enkele site die alle activiteiten, gebouwen en laboratoria van het CODA-CERVA en van het WIV-ISP verenigt op de site Erasmus Zuid, met uitzondering van de gebouwen en activiteiten van ons experimenteel centrum dat in Machelen zal blijven tot in 2034, alvorens eveneens de gezamenlijke site te vervoegen na deze datum. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het duurzame ontwikkelingsaspect van het project in zijn geheel.

 

Dit is een cruciaal project voor beide centra (CODA en WIV), voor hun medewerkers, voor hun partners, maar ook voor België en zijn burgers. Deze hergroepering garandeert dus de voortzetting, in optimale omstandigheden, van wetenschappelijke activiteiten die onontbeerlijk zijn voor de Belgische burgers en voor de overheid en - tegelijkertijd - het behoud van de werkgelegenheid in de twee federale wetenschappelijke instellingen.

 

De Directieraad van het CODA verheugt zich over de goedkeuring van dit grote project door de Ministerraad, bedankt al degenen die zich reeds hebben ingezet tijdens de lange voorbereidingsfase en kijkt enthousiast uit naar de concrete fase die nu gaat beginnen.