Afdrukken E-mail

Aviaire influenza : inleiding

Aviaire influenza is in de eerste plaats een dierlijke, zeer besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt influenza virussen van het type A, die besmettelijk zijn voor zeer veel soorten gedomesticeerde en wilde vogels.

Aviaire influenza virussen worden ingedeeld in twee categorieën op basis van hun virulentiekenmerken voor specifiek pathogeen vrije kippen tussen 4 en zes weken oud: laagpathogene (LPAI) en hoogpathogene virussen (HPAI). De laatste betreft voornamelijk virussen van de subtypen H5 en H7. Het belang van deze ziekte, in de HPAI-vorm, ligt in de zeer hoge mortaliteit en de snelle verspreiding ervan die aanzienlijke directe en indirecte economische verliezen voor de pluimveesector veroorzaakt.

Bovendien hebben sommige aviaire influenza virussen het vermogen om, in bijzondere omstandigheden, ook sommige zoogdieren te besmetten, waaronder de mens (vb. HPAI H5N1, LPAI H7N9). Het betreft dus ook een zoönotisch pathogeen.