Afdrukken E-mail

Influenza aviaire : prévention et surveillance dans l'union européenne

De ervaring van de laatste grote epidemieën van HP H7N7 in 2003 in Nederland, België en Duitsland, en van de circulatie van HP 5N1 in Europa heeft de Europese Unie en de nationale autoriteiten ertoe aangezet om zich beter voor te bereiden op introducties van HPAIV en om meer te investeren in preventie. Een efficiënte en versterkte bioveiligheid, het opzetten en implementeren van monitoringsystemen, diagnostische instrumenten voor vroegtijdige opsporing van HPAIV en beperkings- en controlemaatregelen werden ingevoerd om de risico's op introductie en overdracht van HPAI-virussen tot een minimum te beperken.

 

In België werd een klinische monitoring van onze pluimvee bedrijven, als een vroegtijdig waarschuwingssysteem, aangevuld met een actieve serologische monitoring, opgezet. Sinds 2003 analyseert het CODA-CERVA elk jaar meer dan 8.000 sera van gevogelte om de circulatie van influenzavirussen van de subtypen H5 en H7 uit te sluiten. Naast deze monitoring van onze bedrijven werd een actieve en passieve monitoring van de in het wild levende vogels ingevoerd in 2005, die sindsdien werd gehandhaafd. Deze monitoring, zowel bij pluimvee als bij wilde dieren, werd eind 2014 opgedreven naar aanleiding van de HP H5N8 haarden die gemeld werden in de ons omringende landen, maar tot dusver zijn er geen gevallen van HPH5N8 ontdekt in België.